Social Venture Network Sweden

Finalisterna till Giraffpriset 2014 klara!

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 18:26 CEST

1. Amanda Haworth Wiklund, Director Nordic Region Organisation: CDP Nordic

Amanda Haworth Wiklund har genom sitt engagemang i CDP Nordic sedan 2007 haft uppsikt över de nordiska börsbolagens styrelser och ledningsgrupper. Hon har med sitt giraffperspektiv lyft klimatfrågan bland börsbolagen och fått klimatfrågan att bli en allt viktigare aspekt vid investeringsbeslut. Genom CDP Nordic har Amanda Haworth Wiklund byggt upp en kunskapsbas som ökat svenska institutionella investerares möjligheter att utvärdera sina innehav med fokus på risker med klimatförändringen.

Amanda hade 2007 modet att starta upp CDP Nordic trots investerares svala intresse och låga kunskaper om klimatförändringens konsekvenser för långsiktiga investeringar. Idag är klimat en allt viktigare aspekt vid finansiella analyser och investeringsbeslut. När CDP Nordics första rapport publicerades 2007 deltog 84 nordiska företag. I 2013 års redovisning valde 153 företag att delta och dela med sig av information om, bland annat, koldioxidutsläpp, klimatstrategier och åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. År 2007 fanns föregångare som Folksam, KPA, Swedbank och AP-fonderna med som undertecknare, idag finns även Unionen, Svenska kyrkan, Pensionsmyndigheten, Storebrand och Nordea representerade. Amanda var även med och grundade SVN Sweden tillsammans med Göran Wiklund.


2. Camilla Lindvall och hennes ECPAT-team på Telenor

Camilla Lindvall arbetar  med processförbättringar för Telenor Sverige AB.  Utöver det dagliga linjeansvaret  är hon utsedd att vara ambassadör inom Telenor för barnrättsorganisationen ECPAT. Det är med stolthet hon använder den titeln, men det är tack vare alla medlemmar i Telenors ECPAT team som de lyckas nå ut med information till organisationen. De  vågar engagera sig i frågor som är svåra att ta till sig och förstå och svåra att berätta om. De flesta människor väljer att inte vilja se, höra eller tala om det som är obekvämt.

Teamets mål är att deras kollegor ska få mer kunskap om hur utbrett barnsexhandel, trafficking och dokumenterade övergrepp på barn är . Dels för att sprida  information vidare och därmed ”öppna sina och andras ögon” . Ju mer medvetna vi blir, ju bättre kan vi agera. Camilla drivs av en glöd att göra skillnad för utsatta barn och är det bästa exemplet på hur man faktiskt kan åstadkomma något i en fråga som många tycker är svår att hantera. Att skapa ett eget ECPAT-team är nytt inom företagsvärlden så nu har ECPAT spridit tanken vidare och flera företag har startat egna team.


3. Johan Ununger, Saltå kvarn 

Johan Ununger är genom sin roll som VD för Saltå Kvarn en av Sveriges mest inflytelserika personer när det handlar om ekologiska matvaror. Han har under sina år som VD för företaget byggt upp ett stort sortiment av ekologiska produkter men inte minst en stark relation med företagets kunder genom sin "konversationsmarknadsföring". Istället för att köpa utrymme i traditionella reklamkanaler kommunicerar Saltå Kvarn genom sociala medier och ett kvitto på att det fungerat är motiveringen till nomineringen: "Det är inte vanligt, att som konsument, känna att en kan lindra sin klimatångest genom att konsumera. Saltå kvarn med sin starka koppling till faktiskt miljöarbete och samhällsansvar, skapar en trygg och medveten kanal som gör att jag både får grymt snygga, goda och hälsosamma matvaror i mitt kök, och samtidigt får möjlighet att påverka samhället positivt."


4. Kim Jacobsson och We change

We_change är ett hållbarhetsinitiativ som drivs av företaget Ungdomar.se med visionen att alla unga, genom sin potential, ska känna att de kan förändra världen till det bättre. Som VD har Kim fått ta ett stort ansvar och tvingats ta tuffa beslut för att få igång We_change som verkligen kan vara den rörelse som kan förändra.

Tanken bakom projektet är att lyfta begreppet hållbarhet och vad det innebär för unga idag - genom att hjälpa dem att känna att de har betydelse för samhället, att tro på att de kan påverka framtiden och genom att stötta lärare i hur de kan inkludera hållbarhet i all sin undervisning. Fokus ligger på passion, inspiration och empowerment.

Tidigare år har projektet utformats som en hållbarhetsturné där vi besökt gymnasieskolor för att möta eleverna. We_change 2014 innebär igen att projektet besöker gymnasieskolor i sju städer, men vid två tillfällen: först för att träffa lärarna och sen för att träffa eleverna. Genom att inspirera, utbilda och väcka engagemang för hållbar utveckling tar de ett helhetsgrepp genom att involvera så väl elever och lärare som skolledning, kommun, politiker och företag. Inom projektet jobbar de med storytelling för att sprida berättelser om unga människor i Sverige idag som gör bidrar med bra idéer för att skapa ett hållbarare samhälle för alla.


5.  Left is Right

Left is Right är ett företag med lika delar business och humanitet. Ett vanligt företag men med en annan syn på rekrytering och kompetens. Left is Right vill ändra synen på kompetens hos svenska arbetsgivare - synen på vad det är och vem som har det. Människor med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa faller idag utanför arbetsmarknaden trots stort engagemang, utbildning och kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Left is Right utgår ifrån enkla budskap som ”upptäck”, ”utmana” och ”uppmuntra” för att släppa lös krafter. På Left is Right är krafterna inte oanade, men på arbetsmarknaden i stort är de ofta det. Synen på kompetens behöver breddas - skicka ut varenda företagsledare till fikabordet hos Left is Right för att växa.


Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.