ManpowerGroup

Finansarbetsmarknaden pekar uppåt

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 07:14 CEST

Arbetsgivarna inom finans- och fastighetsbranschen lämnar den starkaste jobbprognosen bland samtliga undersökta branscher inför årets sista kvartal. Arbetskraftsefterfrågan har ökat fyra kvartal i rad och sysselsättningstrenden är nu optimistiska +18 procent. Bland regionerna har Västsveriges arbetsmarknad stärks markant efter flera negativa prognoser och även Stockholms- och Uppsalaregionen ser ut att gå en positiv jobbhöst tillmötes.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för finans- och fastighetsbranschen är +18 procent, en ökning med sju procentenheter jämfört med föregående kvartal och med hela 18 procentenheter jämfört med för ett år sedan.

-  Finans-och fastighetssektorn rapporterar stor kompetensefterfrågan på många håll i världen, inklusive Sverige. Vi kan samtidigt konstatera att samtliga regioner lämnat positiva jobbprognoser inför det kommande kvartalet. Bland storstadsregionerna ser Västsverige ut att komma på fötter igen och Stockholmsregionen går starkt igen så det finns många ljuspunkter inför avslutningen på året, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Vändning i Västsverige

Arbetsgivarna i samtliga sex regioner lämnar en positiv prognos inför årets sista kvartal, vilket inte skett under 2014. Västra Götalands och Hallands län gör en rejäl upphämtning och sysselsättningstrenden har stärkts med hela 16 procentenheter. Stockholms- och Uppsalaregionen går fortsatt starkt och jobbprognosen har förbättrats sju procentenheter jämfört med samma period förra året. Östra Götalands arbetsgivare förväntar sig också en positiv sysselsättningshöst. Skånes sysselsättningstrend ligger på +6 procent, trots en nedgång med sju procentenheter från förra kvartalet. Även mellersta Sverige drar ner prognosen något medan norra Sverige ligger kvar på försiktigt optimistiska +5 procent.

Byggbranschen och gruvnäringen backar 

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast går, precis som de två senaste kvartalen, alltså finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn som ökar till höga +18 procent. Transportsektorn ser ut att komma på fötter igen och är den bransch som ökar mest jämfört med föregående kvartal. Även de gröna näringarna (jordbruk, skogsbruk och fiske) förväntar sig ökad sysselsättning efter en period med negativa prognoser. Sämre går det dock byggbranschen som återigen drar ner sin prognos både på kvartals- och årsbasis. Även gruvnäringen går sämre och den positiva arbetskraftsefterfrågan under sommaren har ersatts med en negativ höstprognos.  

Små förändringar globalt men både USA och Grekland ökar

Globalt rapporteras relativt små förändringar på arbetsmarknaderna. På vissa håll utvecklas sysselsättningsplanerna dock rejält, exempelvis Grekland som fortsätter den positiva förändring som inleddes får två år sedan och USA vars sysselsättningstrend gått stadigt uppåt de senaste kvartalen. Brasilien och Kina rapporterar fortsatt stor arbetskraftsefterfrågan, men på nivåer långt under tidigare prognoser.

Hela 36 av de 42 undersökta länderna positiva sysselsättningsplaner. Starkast prognos kommer från Indien, Taiwan och Nya Zeeland medan de svagaste – och enda negativa – rapporteras från arbetsgivarna i Spanien, Italien, Irland, Tjeckien samt Finland. Generellt har de globala prognoserna gått ner något jämfört med förra kvartalet men trots detta är de starkare än de var för ett år sedan.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2014 förväntar sig åtta procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, tre procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (88 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +5 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +6 procent.

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, hans.makander@manpowergroup.se

På www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

·  Rapporten i sin helhet

·  Film där VD beskriver resultaten

·  Diagram

·  Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher
Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2015 presenteras den 9 december 2014.


ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.