Finansförbundet

Finansbranschens CSR-arbete måste börja på arbetsplatsen

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 11:30 CEST

Ska finansbranschen vara trovärdig i sitt CSR-arbete, måste man börja med att sopa rent framför sin egen dörr och skapa en mer hållbar och utvecklande arbetsmiljö för sin egen personal. Det skriver Finansförbundets kongress i ett uttalande. 

Finansbranschen har en betydande roll i samhället och påverkar i mycket större utsträckning samhällsutvecklingen än många andra branscher. Stabila och ansvarstagande finansföretag är en viktig förutsättning för ett väl fungerande samhällssystem.

Men finansföretagens ansvar slutar inte vid solida finanser. Allt fler företag inom finanssektorn kommunicerar också att de tycker det är viktigt med socialt ansvar (CSR) och säger sig vilja ta en mer aktiv roll i arbetet med att få hela samhällets balansräkning att gå ihop.

Finansförbundet ser mycket positivt på att finansbranschen vill öka sitt sociala engagemang. Men förbundet menar att företagen, inte minst för trovärdighetens skull, måste påbörja detta arbete på hemmaplan - i den egna verksamheten. För där saknas sannerligen inte utmaningar.

Arbetsmiljön och anställningstryggheten inom finansbranschen har stadigt försämrats de senaste åren. I takt med att företagens organisationer slimmas får allt färre utföra allt mer arbete. Personalen, som i årsredovisningarna sägs vara företagens viktigaste resurs, är i praktiken många gånger utbytbara produktionsenheter som slits och slängs allt eftersom. Denna utveckling drabbar särskilt många äldre med lång anställningstid. Ingen eller dålig löneutveckling, omplacering eller utköp med hänvisning till bristande eller felaktig kompetens har blivit en ofta förekommande hantering av många trotjänare i finansbranschen.

Finansförbundet anser att denna utveckling är oacceptabel och menar att det är arbetsgivarens skyldighet att utveckla sin personal i samma takt och riktning som arbetsuppgifterna och företaget. Finansförbundet uppmanar därför finansföretagen att ta sitt fulla arbetsgivaransvar och bryta denna negativa utveckling. Om finansföretagen menar allvar med sina budskap om att de är socialt ansvarstagande företag måste de leva som de lär, även i relation till sin egen personal.


Finansförbundet vill som ledande facklig organisation inom finansbranschen mer än gärna bistå företagen i deras arbete med att skapa fungerande kompetensutvecklingssystem och en bättre arbetsmiljö för de anställda.

Finansförbundet anser att resan mot ett hållbart samhälle börjar med hållbara och utvecklande arbetsplatser.Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om vårt medlemskap på vår webbplats.