Finansdepartementet

Finansdepartementets förslag för att stoppa skattefusket inom byggsektorn

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 11:37 CEST

Finansdepartementet har två förslag som ska förhindra skattefusket inom byggsektorn. Det ena förslaget ska förhindra att svart arbetskraft används inom byggsektorn. Det andra förslaget ska förhindra momsfusk inom byggsektorn. Båda förslagen finns med i en promemoria (Ds 2004:43) som Finansdepartementet skickade ut på remiss på torsdagen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

- Jag hoppas att dessa förslag effektivt ska bidra till att skattefusket inom byggbranschen kan bekämpas, säger finansminister Bosse Ringholm.
- Förslagen ingår som en del i det omfattande arbete som regeringen bedriver för att komma åt den ekonomiska brottligheten.

Byggentreprenadavdrag
Ett system med byggentreprenadavdrag föreslås för att få byggföretagen att sluta använda svart arbetskraft. Den som ger någon ett uppdrag att utföra byggverksamhet ska göra byggentreprenadavdrag från den ersättning som betalas ut till uppdragstagaren. Det avdragna beloppet tillhör uppdragstagaren men ska betalas in till Skatteverket. Byggentreprenadavdraget ska sedan användas för att säkerställa uppdragstagarens skatter och avgifter.

Byggverksamhet är olika verksamheter som berör fastigheter, byggnader eller anläggningar och som innebär byggande, rivningar, renovering och underhåll. Byggentreprenadavdrag ska göras även i den del ett uppdrag gäller projektering och ritning. Avdrag ska också göras från den ersättning som betalas ut för hyra av byggarbetskraft.

Även utländska uppdragsgivare och uppdragstagare som saknar fast driftställe i Sverige omfattas av förslaget medan privatpersoner är undantagna.

Byggentreprenadavdraget ska vara 20 procent av den ersättning som betalas ut, exklusive moms. Det innebär att såväl ersättning för uppdragstagarens arbetskostnader som kostnader för material och övrigt ska ingå i underlaget för avdrag.

En uppdragsgivare som inte gör något byggentreprenadavdrag kan bli betalningsansvarig för uppdragstagarens skatter och avgifter med ett belopp motsvarande det belopp som uppdragsgivaren borde ha dragit av.

Uppdragsgivaren momsskyldig
Finansdepartementet föreslår att det är uppdragsgivaren som ska vara skyldig att betala in moms, s.k. omvänd skattskyldighet, när det ges ett uppdrag att utföra byggverksamhet eller när byggarbetskraft hyrs ut. Omvänd skattskyldighet gäller dock inte om uppdragsgivaren är en privatperson.

För att omvänd skattskyldigheten ska gälla krävs att uppdragsgivaren är momsregistrerad i Sverige. Omvänd skattskyldighet ska gälla både när utländska och inhemska företag utför byggverksamhet i Sverige.

Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
registrator@finance.ministry.se

Cecilia Mauritzon
Rättssakkunnig, Byggentreprenadavdrag
08-405 10 71

Fredrik Fries
Rättsakkunnig, Mervärdesskatt
08-405 15 10