Finansförbundet

Finansförbundet år 2010

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 11:13 CEST

Finansförbundet har sitt årliga förbundsråd den 26 - 27 maj på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta utanför Stockholm.

De ca 200 deltagarna kommer att få vara med om en hel del både traditionella och mindre traditionella programpunkter. En punkt - som kommer att uppta en mycket stor del av tiden - är en diskussion om hur Finansförbundet ska se ut och fungera i framtiden. Siktet är inställt på år 2010 och ett antal olika scenarion kommer att presenteras för deltagarna, bl a med hjälp av en teatergrupp. Större delen av eftermiddagen den 26:e samt förmiddagen den 27:e kommer att ägnas åt detta.

Övriga punkter utöver de sedvanliga - valprocedurer, ansvarsfrihet, motionsbehandling m m - som kan vara av mer allmänt intresse är:
Den 27:e kl 9.00 talar TCOs ordförande Sture Nordh till förbundsrådet. Senare på eftermiddagen samma dag - efter kl 15 - talar Dag Arne Christiansen, f d ordförande i Norska Finansförbundet och numera Direktör Samfundskontakt på DnB Nor, på temat "Finanssektorns framtid".

Förbundsrådet är öppet för media.

För frågor kring Finansförbundet 2010: Jenny Forsberg 08 - 614 03 50 el 0704 -130 350 Frågor kring förbundsrådet i övrigt: Magnus Gissler 08 - 614 03 40 el 0704 - 130 340

FINANSFÖRBUNDET
Leif Karlsson
Informationschef
08 - 714 03 10 el 0704 -130 310

Finansförbundet är den fackliga organisationen för alla anställda inom bank och finans med ca 34 000 medlemmar.