Finansförbundet

Finansförbundet begär att regeringen ser över medlingsinstitutets instruktioner

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2004 09:20 CEST

Finansförbundet har i en hemställan till Näringsdepartementet begärt en översyn av Medlingsinstitutets instruktioner - med syftet att slå vakt om parternas självständighet och integritet i kommande förhandlingar om löner och anställningsvillkor. Förbundet har också begärt att få träffa arbetslivsminister Hans Karlsson med anledning av hemställan.
Bakgrunden är erfarenheterna från vinterns avtalsrörelse och Medlingsinstitutets agerande i denna. Finansförbundet anser inte att agerandet står i samklang med de intentioner som fanns när institutet inrättades år 2000. Med medlingsinstitutets hittillsvarande agerande finns en uppenbar risk att arbetsmarknadens parter till stor fråntas möjligheten att på ett självständigt och ansvarsfullt sätt förhandla om medlemmarnas löner och anställningsvillkor. Det kan uppfattas som ett grundskott mot den "svenska modellen" och närmar sig på ett oroväckande sätt en centralstyrd statlig inkomstpolitik.

FINANSFÖRBUNDET
För frågor
Förbundsordförande Lillemor Smedenvall 0706 38 03 91
Informationschef Leif Karlsson 0704 130 310