Finansförbundet

Finansförbundet säger upp avtalet med BAO

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 16:19 CEST

Finansförbundet sa idag upp det kollektivavtal som reglerar villkoren för de anställda i
finansbranschen. Inom kort inleds förhandlingarna med Bankinstitutens
Arbetsgivarorganisation (BAO) om ett nytt avtal.

Det nuvarande avtalet löper ut den 31 december och för att kunna omförhandla villkoren måste
någon av parterna säga upp avtalet senast den 30 september.

– Ambitionen är givetvis att vi ska bli klara med ett nytt avtal innan den 31 december. Vi i
Finansförbundets förhandlingsdelegation ska göra vårt yttersta för att lyckas med det, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Innan förhandlingarna börjar utväxlar parterna sina yrkanden. Förbundsstyrelsen har inför detta samlat in medlemmarnas och de förtroendevaldas synpunkter på det nuvarande avtalet. Även om inte dessa undersökningar ger någon entydig bild, framgår det ändå att avtalets tillämpning fungerat dåligt på väldigt många företag.

– Det är uppenbart att avtalet behöver en ny lönemodell med tydligare garantier för medlemmarnas löneutveckling. Vidare måste arbetet med att åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor fortsätta även under nästa avtalsperiod, säger Ulrika Boëthius.

Den 7 oktober kommer ett antal av förbundets förtroendevalda att samlas till ett avtalsråd för att diskutera förbundets yrkanden. Därefter fastslår förbundsstyrelsen de slutliga kraven och överlämnar dessa till BAO.

– Nu sparkar vi igång avtalsrörelsen. Medlemmarna i Finansförbundet har rätt att kräva förbättringar på flera områden - och företagen som säger sig vilja vara attraktiva arbetsgivare har allt att vinna på att gå medlemmarna till mötes, säger Ulrika Boëthius.

Följ avtalsrörelsen på www.finansforbundet.se/avtal2015 och #avtal2015. 

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om vårt medlemskap på vår webbplats.