Finansförbundet

Finansförbundet väntas säga upp avtalet med bankarbetsgivarna

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2013 08:00 CEST

Finansförbundet, med 29 000 medlemmar inom bank- och finanssektorn, har för avsikt att säga upp avtalet med arbetsgivarna i BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, i förtid. Förbundet anser att många arbets­gi­vare inte har följt intentionerna i avtalet. Kritiken gäller främst hur löneökningar fördelats och stora brister i arbetet för att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

- Vid de senaste avtalsförhandlingarna ville BAO ha ett avtal utan traditionella löne­garan­tier. Även med en sådan modell ska självklart alla medlemmar som omfattas av avtalet känna att deras löneut­veckling är rimlig och att deras prestationer belönas. Så har det inte bli­vit och därför har vi för avsikt att säga upp avtalet med BAO i förtid, säger förbundsordfö­rande Ulrika Boëthius.

Orimligt många utan löneökning

Lönestatistiken visar att det finns företag där orimligt många medlemmar har fått ingen eller marginell höjning av sina löner.

Medlemsundersökningar visar också att många är missnöjda med lönesamtalen. Medlem­marna upp­lever inte att arbetsgivarna har säkerställt kvaliteten på samtalen och individuella handlingsplaner har inte tagits fram i tillräcklig utsträckning.

- Generellt sett har arbetsgivarna inte tagit sin del av ansvaret för avtalet. Fackliga förtroendevalda har mötts av nonchalans när de har hävdat avtalets innehåll. Vi tvingas tyvärr konstatera att motpar­ten interespekterar avtalet och avsikten är därför att säga upp det, för­klarar Ulrika Boëthius.

Mörkt för lika lön

Läget ser mörkt ut även för den partsgemensamma satsningen för att åtgärda osakliga löneskillnader. Sats­ningen innebär att medel ska tillföras utöver den normala löneutvecklingen för att utjämna lö­neskillnader mellan kvinnor och män med lika arbete.

- Flera arbetsgivare har inte tagit satsningen på allvar och så mycket arbete kvarstår nu att målen inte kommer att kunna nås, förklarar Ulrika Boëthius.

Före den 30 september finns det en liten öppning för BAO-företagen att ta ansvar för avtalet.

- Men tiden är knapp, konstaterar Ulrika Boëthius.

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om vårt medlemskap på vår webbplats.