Broström AB

Finansiel information 2004

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 15:40 CEST

Broström AB kommer under 2004 att tillkännage finansiell information och hålla ordinarie bolagsstämma enligt följande:

25 februari Bokslutskommuniké 2003
28 april Delårsrapport första kvartalet 2004 och bolagsstämma
25 augusti Delårsrapport andra kvartalet 2004
29 oktober Delårsrapport tredje kvartalet 2004

Göteborg den 23 september 2003
BROSTRÖM AB (publ)
Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Mer information om Broström finns på www.brostrom.se

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.