NASDAQ OMX

Finansiell information 2003

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 17:21 CEST

Följande rapportdatum avseende år 2003 gäller för OMHEX:

Delårsrapport januari-september 2003: onsdag 22 oktober, 2003
Bokslutskommuniké 2003: torsdag 29 januari, 2004

OMHEX har skapats genom ett samgående mellan OM och det finska bolaget HEX. HEX konsolideras från och med den 1 juli 2003.

För vidare information och kommentarer, vänligen kontakta:
Jakob Håkanson, chef Investor Relations 08 405 60 42