CISL Gruppen AB

Finansiell information för 2006

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 10:58 CET

I samråd med vår sponsor och i enlighet med Nya Marknaden regelverk kommer CISL Gruppen AB (publ.) att övergå till kvartalsredovisning.

Följande rapporttillfällen gäller för 2006:

Kvartalsrapport 1 26 Maj
Ordinarie Bolagsstämma 26 Maj
Kvartalsrapport 2 25 Aug
Kvartalsrapport 3 24 Nov
Bokslutskommuniké 2006 23 Feb


Stockholm den 10 mars 2006

Kenth Söderström
VD CISL Gruppen AB (publ)
Tfn: 070-556 5137
CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen Nya Marknaden, Sverige, www.nyamarknaden.com

Besök: www.cislgroup.com