IBS AB

Finansiell information från IBS under 2010 – Förtydligande, Bokslutskommuniké kommer i februari 2011.

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 14:43 CET

Följande datum kommer IBS släppa finansiell information för 2010:
Bokslutskommuniké 2009 12 februari

Årsredovisning 22 april

Bolagsstämma 6 maj

Delårsrapport januari – juni 20 juli

Bokslutskommuniké 2010 februari 2011

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Ahlberg, Senior Vice President of Communications, IBS AB
Tel: +46-70-244 24 75
oskar.ahlberg@ibs.net

Informationen är sådan som IBS AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2010-01-13 kl.[13:00.

Kort om IBS
Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 5 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

IBS B-aktie är listad på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna www.ibs.se