Skandia

Finansiella effekter till och med mars 2004

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 09:07 CEST

Skandias resultat påverkas av omvärldsfaktorer såsom förändringar på aktiemarknaden och ränteläget. Framtida intäkter som är baserade på fondernas värde ökar eller minskar på grund av detta.

Enligt informationen som lämnades i samband med bokslutskommunikén 2003, innebär en procents ökning på aktiemarknaden en engångseffekt på rörelseresultatet om +82 MSEK och en procents minskning en engångseffekt på rörelseresultatet om -87 MSEK.

Under första kvartalet 2004 förväntas finansiella effekter vara positiva och hamna inom intervallet 400 till 500 MSEK.

Verksamheter under avveckling
För att underlätta jämförelser kommer uppgifter i koncernöversikten att redovisas exklusive verksamheter under avveckling. Det innebär att resultat vid försäljning av den japanska verksamheten inte ingår i rörelseresultatet.

Jämförelsetal
I samband med rapporteringen av första kvartalet 2004 kommer samtliga tabeller med en geografisk uppdelning att vara anpassade till den nya organisationen, som presenterades i ett pressmeddelande den 16 april 2004. I bifogade tabeller på sidorna 2-3 framgår jämförelsetal enligt den nya uppdelningen.


Skandias delårsbokslut för första kvartalet 2004 publiceras den 26 maj 2004.Eventuella frågor:

Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643