Modern Times Group MTG AB

FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:55 CEST

Stockholm den 26 april 2006 – Modern Times Group MTG AB (“MTG”) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det första kvartalet 2006. Koncernen har upprättat kvartalsrapporten i enlighet med IFRS såsom de antagits av EU.

HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET

• Försäljningen steg med 37% till 2.377 (1.738) Mkr
• Rörelseresultatet mer än fördubblades till 453 (212) Mkr
• Tvåsiffrig försäljningstillväxt för samtliga kärnområden inom broadcasting – Fri-TV Skandinavien, Betal-TV Norden och Central- och Östeuropa
• Försäljningen för Viasat Broadcasting steg med 44% till 1.956 (1.357) Mkr och rörelseresultatet ökade med 84% till 458 (249) Mkr
• Resultatet efter skatt uppgick till 305 (501) Mkr (2005 inkluderar 389 Mkr i nettovinst från försäljning av aktier i TV4)
• Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 4,38 (7,55) kronor


Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef, kommenterade: ”Detta är MTGs bästa resultat någonsin för ett första kvartal. Försäljningstillväxten på 37% tillsammans med mer än ett fördubblat rörelseresultatet visar återigen på koncernens förmåga att generera både tillväxt och ökad lönsamhet. Rörelsemarginalen på 19% i det säsongsmässigt svagare första kvartalet återspeglade god tillväxt och resultatförbättringar i samtliga kärnverksamheter.

Vår fri-TV-verksamhet i Skandinavien levererade en fördubblad vinst samtidigt som vår satellit-TV-plattform redovisade ännu ett kvartal med stark tillväxt av premiumabonnenter. Central- och Östeuropa visade fortsatt stark utveckling med ökad lönsamhet efter det att DTV redovisat kvartalsvinst för första gången någonsin samt som en följd av konsolideringen av TV Prima. Verksamheten utvecklas enligt våra strategiska målsättningar och vi fortsätter att utvärdera nya investeringsmöjligheter för att leverera ökad avkastning för våra aktieägare.”

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största Fri- och Betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med sammanlagt 50 egenproducerade och tredjeparts kanaler. Viasats TV-kanaler når nu över 80 miljoner människor varje dag i 21 länder i Europa.

Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB.