Modern Times Group MTG AB

Finansiellt resultat för första kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 13:19 CEST

22 april 2009 - Modern Times Group MTG AB (publ.) ("MTG" eller "koncernen") (Nasdaq OMX Stockholms Large-Cap-lista: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det första kvartalet 2009.

Höjdpunkter första kvartalet

  • Försäljningen ökade med 10% till 3.336 (3.042) Mkr


• Koncernens rörelseresultat ökade med 15% till 688 (596) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 21% (20%) exklusive andelen om -454 Mkr från intressebolaget CTC Medias icke kassapåverkande nedskrivning av immateriella tillgångar

  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 233 (596) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till 195 (583) Mkr och 649 (583) Mkr exklusive andelen i CTC Medias nedskrivning om -454 Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 146 (397) Mkr
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 2,19 (5,85) kronor
  • Föreslag till årstämman om utdelning av fem kronor per aktieHans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: "Dessa resultat bevisar fördelarna med att driva en balanserad TV-verksamhet som kombinerar ägande av innehåll med distribution, och genererar en nästan likvärdig mix av abonnemangs- och reklamintäkter med ett flertal kanaler i ett flertal länder. Trots de försämrade marknadsförutsättningarna har vår framgångsrika modell levererat ännu ett kvartal med tvåsiffrig tillväxt och en 15% ökning i koncernens lönsamhet med en rörelsemarginal på över 20%."

"Vår strategi som mediehus och ökade penetrationsnivåer i Skandinavien har gjort det möjligt för oss att växa på minskande marknader, och vi investerar selektivt för att ta andelar på tillväxtmarknaderna. Vi fortsätter att anpassa våra verksamheter till det utmanande marknadsklimatet, men vår ställning som den främsta utmanaren i de flesta marknader där vi har verksamheter erbjuder möjligheter under den rådande konjunkturen att stärka potentialen på längre sikt och förmågan att prestera resultat. Vi har starka kassaflöden från verksamheten, och är väl positionerade finansiellt med låga lånenivåer och inga skulder som förfaller till betalning under 2009."


Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 CET.

Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:
Sverige: +46 (0) 8 5352 6439
Internationellt: +44 (0) 20 7138 0825
USA: +1 212 444 0481
Kod för åtkomst av telekonferensen: 6332254

För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se.

En återuppspelningsfunktion finns tillgänglig i sju dagar efter telefonkonferensen.

Använd följande nummer för att ta del av uppspelningsfunktionen:
Sverige: +46 (0)8 5876 9441
Internationellt: +44 (0)20 7806 1970
USA: +1 718 354 1112

Uppspelningskoden är: 6332254#

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Mathias Hermansson, finanschef
Tel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:
Matthew Hooper: +44 (0) 7768 440 414
E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:
Bert Willborg: +44 (0) 791 2280 850
E-post: bert.willborg@mtg.se

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ungern, Slovenien, Bulgarien, Makedonien och Ghana. MTGs TV-tillgångar når över 100 miljoner människor i 29 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media - Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.
Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2009 klockan 13.00 (CET).