Modern Times Group MTG AB

Finansiellt resultat för tredje kvartalet och årets nio första månader 2004

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 14:00 CEST

Modern Times Group MTG AB (“MTG”)
(Stockholmsbörsen:
MTGA, MTGB) avger idag resultat för det tredje kvartalet och årets nio
första månader 2004.

HÖJDPUNKTER TREDJE KVARTALET

· FÖRSÄLJNINGEN STEG MED 8% TILL 1.550 (1.436) MKR
· FÖRSÄLJNINGEN FÖR TV3 SKANDINAVIEN STEG MED
· 17% TILL 493 (421) MKR
· RÖRELSERESULTATET ÖKADE MED 7% TILL 58 (54) MKR EXKLUSIVE 381 MKR I
NETTOVINST FRÅN FÖRSÄLJNING AV SDI MEDIA
· RESULTATET EFTER SKATT ÖKADE TILL 407 (44) MKR
· RESULTATET PER AKTIE UPPGICK TILL 6,13 (0,67) KRONOR


HÖJDPUNKTER ÅRETS NIO FÖRSTA MÅNADER

·FÖRSÄLJNINGEN STEG MED 7% TILL 4.893 (4.580) MKR
·FÖRSÄLJNINGEN FÖR TV3 SKANDINAVIEN ÖKADE MED 13% TILL 1.615 (1.424) MKR
·RÖRELSERESULTATET STEG MED 12% TILL 327 (293) MKR EXKLUSIVE 381 MKR I
NETTOVINST FRÅN FÖRSÄLJNING AV SDI
·RESULTATET EFTER SKATT UPPGICK TILL 548 (127) MKR
·RESULTATET PER AKTIE STEG TILL 8,25 (1,91) KRONOR


Hans-Holger Albrecht, MTGs VD och koncernchef, kommenterade: ”Vi
fortsätter vår strategi att utveckla både fri- och betal-TV-
verksamheterna i Skandinavien samt i tillväxtområden i Central- och
Östeuropa. Den integrerade Viasat-plattformen ger oss synergier och
genererar intäkter från flera olika källor.

Fri-TV-verksamhetens utveckling under det för annonsmarknaderna
säsongsmässigt svagaste kvartalet visar på hur våra investeringar i
program ger resultat och vi fortsätter att öka våra marknadsandelar på
alla marknader. Vi har även framgångsrikt implementerat den nya säkra
krypteringstekniken för Viasats premiumkanaler för att eliminera
piratverksamheten på plattformen och vi har stärkt vårt premiumutbud
ytterligare samtidigt som vi har bibehållit vår roll som prisledande
aktör på samtliga marknader.”

För ytterligare information, besökwww.mtg.se, skicka e-post
tillinfo@mtg.seeller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50
Mia Brunell, Ekonomidirektör tel: +46 (0) 8 562 000 50
Matthew Hooper, IR & Pressansvarig tel: +44 (0) 7768 440 414
MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över
30 länder runt om i världen. MTG är den största Fri- och Betal-TV-
operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands
fjärde största TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i
Norden. Viasat Broadcasting DTH satellit TV plattform erbjuder digitala
flerkanalspaket med sammanlagt 50 egenproducerade och tredjeparts
kanaler till tittare i 15 länder i Europa och Viasat når över 50
miljoner tittare varje dag.

Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM
Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB.