Axlon International AB

FINANSIERING AV AXLON AB

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 08:48 CEST

Axlon Groups dotterbolag Axlon AB har ingått ett avtal om bryggfinansiering med en av huvudägarna, Stifag AB.

Avtalet omfattar en bryggfinansiering om 15 Mkr på marknadsmässiga villkor. Axlon AB beräknar att denna bryggfinansiering skall täcka kapitalbehovet för 2009.

Bromma 2008-07-21

För ytterligare information kontakta:
Tomas Ringström, VD för Axlon Group AB, Tel: 0706-49 95 90

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Axlon Pressrelease 2009-07-21.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Axlon Group

Om Axlon Group
Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av hög kapacitet, enkel integration och hög säkerhet.