Metromark Hospitality Group AB

FINANSIERING SÄKERSTÄLLD FÖR SLUTFÖRANDET AV HOTELLET I MALMÖ

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 17:33 CET

Som tidigare kommunicerats utvärderade styrelsen i Metromarks Hospitality Group AB (publ) olika finansieringslösningar i syfte att slutföra byggnationen av Moment Hotels i Malmö.

Avtal har nu träffats med fastighetsägaren som finansierar resterande del av byggnationen. Fastighetsägaren är en del av Metromarks långsiktiga samarbetspartner. Totalt kommer fastighetsägaren och Metromark att ha investerat cirka MSEK 40 i fastigheten och hotellet.

Överenskommelsen innebär att ett nyckelfärdigt hotell kommer att levereras till Moment Hotels. Hotellet beräknas att öppna i slutet av första kvartalet 2011.

- Vi är naturligtvis väldigt nöjda med överenskommelsen med fastighetsägaren. Nu fokuserar vi framåt och förbereder för öppning i Malmö, vilket innebär startskottet till en helt unik hotellkedja, säger Gabriel Rådö, VD Metromark Hospitality Group AB (publ). 

Malmö den 11 november 2010

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriel Rådö
VD Metromark Hospitality Group AB (publ)
gabriel@metromark.se
070-354 08 10 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Metromark Hospitality Group Pressrelease 2010-11-11.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Metromark

Om Metromark Hospitality Group
Metromark Hospitality Group utvecklar hotellkoncept som förnyar hotellbranschen och skapar värdeutveckling för fastighetsägaren. I Metromarks produktportfölj finns idag två nischade koncept inom hospitalityindustrin vilka kompletterar varandra mycket väl; Lundivar Hotels och Moment Hotels. Båda koncepten kan samverka inom samma fastighet och nå en hög lönsamhetsgrad. Metromarks två hotellkoncept kommer att etableras i affärsintensiva Europeiska storstäder. Metromark strategi är att förnya hospitalityindustrin genom att tänka i nya banor i allt från byggprocesser, drift, marknadsföring och servicenivå. Våra hotell kommer att drivas av oss själva samt externa operatörer och franchisetagare.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTF. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här