Utrikesdepartementet

Finansiering till Handelshögskolan i Riga för att utbilda studenter från Östeuropa

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 09:11 CESTIdag undertecknade statssekreterare Joakim Stymne och Lars Bergman, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, ett avtal om finansiering av stipendieplatser vid Handelshögskolan i Riga (Stockholm School of Economics in Riga, SSER).

- Utbildningen av civilekonomer vid Handelshögskolan i Riga bidrar till att stärka marknadsekonomin i regionen och till att främja regional tillväxt. Genom det nya avtalet ges SSER nu möjlighet att också utbilda studenter från Östeuropa. Den svenska regeringen gör därigenom ytterligare en konkret insats för att bidra till demokrati och marknadsutveckling, säger statssekreterare Joakim Stymne.

- Det är mycket glädjande att svenska staten på detta sätt gör det möjligt för studenter från Vitryssland och Moldavien att studera vid SSER. Bidraget betyder också mycket för SSER:s fortsatta utveckling, vilket i sin tur bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen i Baltikum och Östeuropa, kommenterar Lars Bergman.

Genom de nu undertecknade avtalet ger regeringen finansiellt stöd för upp till 20 stipendieplatser per år, för studenter från Östeuropa. I första hand kommer studerande från Vitryssland och Moldavien att bli aktuella för stipendier. Stödet lämnas från och med hösten 2010 och gäller den treåriga civilekonomutbildningen vid SSER. Åtagandet gäller för femårsperioden 2010-2015.

SSER etablerades 1993 på initiativ av Handelshögskolan i Stockholm. SSER erbjuder treårig civilekonomutbildning, främst för studerande från Estland, Lettland och Litauen. Sedan SSER grundades har nästan 1300  studenter avlagt civilekonomexamen. Utbildningsprogrammet vid SSER har efterhand utökats. Skolan erbjuder idag också så kallad Executive MBA-utbildning.

Svenska staten har varit en av huvudfinansiärerna till SSER och bidragit med drygt 180 miljoner kronor sedan skolan grundades.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97

Birger Karlsson
Kansliråd, Enheten för Östeuropa och Centralasien
08-405 31 21
0708- 53 82 13