Marginalen Bank

Finansinspektionen godkänner Marginalen Banks förvärv av fordringsportföljer från Telia Company AB

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2017 08:00 CEST

Finansinspektionen beslutade den 2 juni att ge Marginalen Bank tillstånd att förvärva förfallna fordringsportföljer från Telia Company AB. Förvärvet av fordringsportföljerna offentliggjordes i juni 2016 med reservation för det nu lämnade myndighetsgodkännandet.

Förvärven sker genom att Marginalen Bank förvärvar bolagen Sergel Finans AB och Sergel Finans OY av Telia Company AB samt Sergel Finans AS av Sergel Norge AS som är ett helägt dotterbolag till Telia Company AB. Bolagen innehåller förfallna kreditportföljer.

Förvärv av kreditportföljer är en del av bankens affärsmodell. Marginalen Bank inväntar beslut från Finansinspektionen i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 5 juni 2017 kl. 08.00.

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.