Verisec

Finanskoncern väljer Freja för sin telefonbank

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 07:34 CEST

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man tecknat ett avtal med en stor svensk finanskoncern för produkter och tjänster kring säker inloggning och signering. I ett första skede skall lösningen användas av privatkunder för inloggning till telefonbanken.

Grunden i säkerhetslösningen är Verisecs egenutvecklade Freja ID-plattform men avtalet inkluderar också krypteringsutrustning och logistiktjänster kring distribution till bankens kunder. Avtalet innebär även en omfattande plan för samverkan på strategisk, operativ och taktiskt nivå avseende framtida utvecklingsmöjligheter inom säkerhetsområdet.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Vi adderar ytterligare en svensk kund vilket stärker vår ställning som en av de ledande IT-säkerhetsleverantörerna i Sverige inom bank och finans. Svenska banker betraktas allmänt som världsledande när det gäller online, telefon och mobila banktjänster, inte minst vad gäller användarvänliga säkerhetslösningar. Att vi kan ta hem affärer på den här marknaden visar hur starkt vårt erbjudande är.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com