Finansdepartementet

Finansminister Bosse Ringholm: Höj alkoholskatterna inom EU!

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 16:23 CEST

Alkoholskatterna i Europa behöver höjas. På allt fler håll i EU-länderna förs diskussioner om de negativa effekterna av den ökande alkoholkonsumtionen. Särskilt bland ungdomar är situationen oroväckande, säger finansminister Bosse Ringholm efter mötet med EU:s finansministrar i dag.

Vid dagens finansministermöte begärde Bosse Ringholm att EU-kommissionen presenterar en särskild alkoholskatterapport. Sverige kräver att minimiskatten på vin höjs.

Att ha en skattesats på noll procent på vin skadar folkhälsan. Jag har ställt krav på att EU-kommissionen presenterar en rapport där en höjning av minimiskatten på vin föreslås, säger Ringholm.

Vid mötet med EU:s finansministrar diskuterades också de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken, länders uppfyllande av stabilitets- och tillväxtpakten, direktivet om skatt på sparande och EU-budgeten.

Situationen i de offentliga finanserna i Europa har försämrats. Det är ett bekymmer att så många länder har problem med sina offentliga finanser. I dagsläget är det ungefär hälften av EU:s gamla medlemsländer, vilka representerar två tredjedelar av befolkningen i det utvidgade EU, som har problem med att uppfylla stabilitetspaktens gräns på att underskotten inte får överstiga tre procent av BNP. Det är allt annat än acceptabelt, avslutar Bosse Ringholm.

Kontakt
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
eva.rosengren@finance.ministry.se
Sandro Wennberg
Politiskt sakkunnig
08-405 34 38
registrator@finance.ministry.se