Finansdepartementet

Finansminister Bosse Ringholm: Kommunerna behöver stabilare förutsättningar för att planera sin ekonomi

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 13:57 CEST

Finansminister Bosse Ringholm talade på tisdagen om det ekonomiska läget på Tylösandsdagarna, anordnade av Kommunförbundet Kronoberg. En av punkterna i anförandet handlade om arbetslösheten.

-Avgörande för kommunernas utveckling är tillväxten i ekonomin och utvecklingen på arbetsmarknaden. Sverige har högre tillväxt och lägre arbetslöshet än EU-genomsnittet. Men arbetslösheten är ändå för hög i Sverige. Trots att konjunkturen börjat vända uppåt dröjer det enligt regeringens bedömning till slutet av året innan arbetsmarknaden vänder uppåt. För att hålla tillbaka arbetslösheten och öka sysselsättningen har regeringen därför presenterat ett jobbpaket på tio miljarder kronor, sade Bosse Ringholm.

I en kommentar efter anförandet säger finansminister Bosse Ringholm:

- Det finns de som säger att regeringen inte gör tillräckligt, att de tio miljarderna borde ha varit fler. Det är märkligt när sådan kritik kommer från borgerliga parter som istället vill minska insatserna för att hålla tillbaka arbetslösheten. Att släppa iväg arbetslösheten så som de borgerliga förslår är skadligt för ekonomin i sin helhet och drabbar kommunernas möjligheter att upprätthålla välfärden.

- De borgerliga partierna förslår istället nedskärningar på arbetsmarknadspolitiken. Exempelvis vill moderaterna slopa aktivitetsgarantin. Det skulle innebära att 35 000 långtidsarbetslösa skulle få sämre chanser att återgå i arbete. Det är orättvist och helt oacceptabelt.

- Sambandet mellan arbete och välfärd är tydligt därför är kampen för jobben och mot arbetslösheten socialdemokratins viktigaste uppgift - i kommuner, i Sverige och inom EU. Regeringen kommer att fortsätta driva på reformarbetet inom EU så att de gemensamma och ambitiösa mål som satts upp om högre sysselsättning inom EU till år 2010 kan nås. Det arbetet skulle försvåras om högern och de borgerliga fortsätter dominera Europaparlamentet, avslutar Bosse Ringholm.


Kontakt
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Fredrik Fällman
Planeringschef
08-405 14 14