Finansdepartementet

Finansminister Bosse Ringholm: ”Sänkta skatter för de rika och kraftiga nedskärningar på sjuka och arbetslösa”

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 15:06 CEST

Finansminister Bosse Ringholm kommenterar de borgerliga partiernas budgetmotioner:

– De borgerliga partierna sänker skatterna kraftigt för de med höga inkomster och stora förmögenheter, samtidigt som de försämrar kraftigt för de sjuka och arbetslösa. De verkar inte ha dragit några slutsatser av valresultatet 2002.

– De borgerliga partierna talar gärna om tillväxt. De verkar mena att tillväxt skapas genom mindre resurser till vården, skolan och omsorgen och ökad osäkerhet för de redan utsatta. Det är fel. Tillväxt förutsätter att människor är trygga, att vi har en fungerande välfärd, bra villkor för företagen och sunda offentliga finanser. Det verkar inte de borgerliga partierna ha förstått – deras politik handlar mer om att gynna de rika än att stärka tillväxten.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Karin Pettersson
Tf Planeringschef
08-543 560 18
070-244 20 30