Tieto Sweden AB

Finanssidata fortsätter sitt samarbetet kring supporttjänster med TietoEnator

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 13:03 CEST

Tietoenator Abp Pressmeddelande 1.7.2004 Kl 13.00

Finanssidata har förlängt sitt avtal med TietoEnator om drift av sina IBM Mainframe-tjänster. Det förlängda avtalet gäller för fyra år och träder i kraft i under mars-april 2005.

"När det gäller informationsteknik inom bankverksamheten är tjänsternas kvalitet och leveranssäkerhet mycket viktiga. Dessa var de viktigaste kriterierna vid sidan om kostnadseffektiviteten när vi fattade beslutet om att förlänga avtalet", säger Ilpo Antikainen, verkställande direktör på Finanssidata.

"Vi är mycket nöjda med att kunna fortsätta samarbetet, som inleddes redan år 1992, med ett betydelsefullt företag inom bankbranschen i Finland", kommenterade Sakari Lehtola, Senior Vice President på TietoEnator.


Ytterligare information:
Sakari Lehtola, Senior Vice President, TietoEnator Processing & Network, tel +358 400 445 769
Ilpo Antikainen, verkställande direktör, FD Finanssidata Oy, tel +358 9 4043480


TietoEnator hör till det effektiva informationssamhällets huvudarkitekter och är det största serviceföretaget inom informationsteknik i Norden. TietoEnator konsulterar, planerar och administrerar kärnsystemen i kundernas affärsverksamhet i en värld som mer och mer bygger på olika nätverk. Tjänsterna grundar sig på djup sakkunskap om kundernas branscher och den senaste informationstekniken. Bolaget har närmare 14 000 experter och kontor i över 20 länder.
www.tietoenator.com

FD Finanssidata Oy, som grundades år 1992, är ett företag som erbjuder datatjänster och som hör till OP-gruppen. FD ansvarar för informationstekniken och utvecklingen av den inom OP-gruppen. Företaget har 320 anställda och en årlig omsättning på 68 miljoner euro.
www.finanssidata.fi

TIETOENATOR ABP