Riksdagen

Finansutskottet går på näringsutskottets linje om bolagssatsning i norra Sveriges inland

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 14:18 CET

Näringsutskottet konstaterade i förra veckan att det finns oklarheter som bör tydliggöras då det gäller regeringens förslag om kapitalinsatser på 2 miljarder i statliga bolag i norra Sveriges inland. Finansutskottet går nu på näringsutskottets linje.

Finansutskottet menar precis som näringsutskottet att underlaget till förslaget i propositionen är för begränsat i förhållande till den betydande utgiftsökningen det innebär på statsbudgeten. Finansutskottet föreslår därför att riksdagen ska godkänna förslaget med villkoret att regeringen återkommer till riksdagen med en mer detaljerad redovisning innan verksamheten startar.
Mer om näringsutskottets yttrande


För mer information:
Ring Hans Hegeland, föredragande i finansutskottet, på telefon 08-786 47 26.
Finansutskottets ledamöter
Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 8 december. Debatten sänds via webb-tv. Webb-tv DokumentHanna Fägerlind
Informatör, tfn 08-786 55 88