Riksdagen

Finansutskottet håller på budgetlagen och går emot regeringen

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 16:03 CEST

Regeringen får inte använda mer pengar än som finns på kontot för att flytta pengar mellan olika statliga bolag. Majoriteten i finansutskottet tycker att det är viktigt att följa budgetlagen och vill därför ha en annan lösning än regeringen föreslår i tilläggsbudgeten. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet är kritiska till regeringens förslag.

Riksdagen beslutade förra året att det ska finnas ett kontot i Riksgäldskontoret som regeringen kan använda för att flytta pengar mellan olika statliga bolag. Staten ska alltså kunna agera på samma sätt som ett moderbolag som ger bidrag till vissa dotterblag och finansierar det med pengar från andra dotterbolag.

Men det är viktigt att följa budgetlagen så att det fortfarande är riksdagen som bestämmer över pengarna. Riksdagen beslutade därför att den själv ska bestämma varje gång pengar betalas ut från kontot i Riksgäldskontoret. Det får inte heller bli ett underskott på kontot.

Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten för 2004 att den visst ska kunna överskrida kontot så att det blir ett underskott. Det säger Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i finansutskottet nej till. Utskottet föreslår i stället att det inrättas ett nytt ramanslag i statsbudgeten som ska kunna användas om det saknas pengar på kontot i Riksgäldskontoret.

Myndigheter överskrider riksdagens beslut
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har slutit avtal som sträcker sig längre fram i tiden än myndigheten har rätt till enligt riksdagens beslut. Regeringen föreslår att riksdagen nu i efterhand godkänner det. Finansutskottet säger ja till regeringens förslag men är mycket kritiskt till att myndigheter överskrider riksdagens beslut.

Det är regeringens uppgift att ha kontroll över hur myndigheterna hanterar sina pengar. Även två andra myndigheter på utbildningsområdet har gått längre än riksdagen beslutat. Det kan därför finnas anledning för regeringen att undersöka om det finns särskilda problem på utbildningsområdet.

Riksdagen får 14,8 miljoner kronor mer
Finansutskottet säger ja till regeringens förslag att ge riksdagen 14,8 miljoner kronor mer under 2004. Pengarna ska användas för att öka stödet till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Utskottet konstaterar att riksdagsstyrelsen inte har talat om hur det ökade anslaget ska finansieras. Regeringen brukar minska ett anslag om ett annat ökar. Det vill finansutskottet att riksdagsstyrelsen också gör i framtiden.

Riksdagen planerar att debattera och fatta beslut i frågan torsdagen den 17 juni.

Ring föredragandena i finansutskottet Hans Hegeland, telefon 08-786 42 70, eller Joanna Gerwin, telefon 08-786 42 72, för mer information.

Förarbeten
Regeringens proposition 2003/04:100 (länk till Regeringskansliet)
Finansutskottets betänkande 2003/04:FiU21

Magnus Korkala
Riksdagens informationsenhet, tfn 08-786 40 79, 020-349 000