Riksdagen

Finansutskottet säger ja till ekonomiska vårpropositionen och vill ha utvärdering av jobbskatteavdraget

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 16:00 CEST

Finansutskottet säger ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken. Ett enigt utskott vill också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utvärdera jobbskatteavdraget och pröva det mot andra reformer som ger liknande effekt.
 
Utskottet välkomnar regeringens fortsatta inriktning på politiken mot full sysselsättning och minskat utanförskap i den ekonomiska vårpropositionen. Det handlar framför allt om att ta ansvar för jobben genom att säkra en trygg tillväxt. Målet är en politik som ger jobb utan att ekonomin överhettas och som säkrar att alla får ta del av tillväxten. Politiken ska förhindra att grupper med svag förankring på arbetsmarknaden lämnas därhän. Om det krävs för en trygg tillväxt ska Sverige kunna gå före andra länder i att säkra ett pålitligt finansiellt system.  

Utskottet vill utvärdera effekterna av jobbskatteavdraget

Enligt regeringen är ett ytterligare, femte jobbskatteavdrag prioriterat för att sänka inkomstskatten, för låg- och medelinkomsttagare. Syftet är bland annat att sänka tröskeln in på arbetsmarknaden och öka arbetsutbudet för dem som redan har ett jobb. De fyra tidigare stegen i jobbskatteavdraget infördes 2007-2010.  

Utskottet stödjer regeringens inriktning, men påpekar också att det under de senaste åren har gjorts flera studier av jobbskatteavdragets effekter. Flera studier visar att reformerna har haft betydande effekter på arbetskraftsutbudet och sysselsättningen, men också att osäkerheten i beräkningarna är stor. Den så kallade Långtidsutredningen rekommenderar att man väntar med att ytterligare förstärka jobbskatteavdraget tills man vet mer om dess verkliga effekter. Även Finanspolitiska rådet är tveksamt till jobbskatteavdragets effektivitet. Konjunkturinstitutet bedömer att de positiva effekterna på arbetsutbudet är mindre nu än vid tidigare jämförbara steg inom jobbskatteavdraget och mindre än regeringen anger i sina beräkningar. Också Skatteutskottet anser i ett yttrande jobbskatteavdraget bör utvärderas.  

Förslaget till tillkännagivande innebär att finansutskottet delvis säger ja till ett motionsförslag från Miljöpartiet.  

För mer information: Ring Camilla Holmén, föredragande i finansutskottet, telefon 08-786 43 42. Finansutskottets ledamöter  

Planerad dag för debatt och beslut:
Onsdagen den 22 juni. Debatten sänds via webb-tv. Webb-tv  

DokumentJohanna Blomqvist
Informationsenheten, tfn 08-786 47 34, 020-349 000