Riksdagen

Finansutskottet säger ja till regeringens budgetproposition

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 12:34 CET

Finansutskottet sa på torsdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och utgiftsramarna i regeringens budgetproposition för 2011. Oppositionspartierna reserverar sig. Riksdagen debatterar och fattar beslut onsdagen den 8 december.

Finansutskottets förslag gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under december fattar beslut om de olika anslagen.

Ja till utgiftstaket
Finansutskottet säger ja till regeringens förslag på utgiftstak på 1063 miljarder kronor 2011, 1083 miljarder kronor 2012, 1093 miljarder kronor 2013 och 1103 miljarder kronor 2014. Statsbudgetens utgifter 2011 uppgår till 827,1 miljarder kronor och inkomster är 833 miljarder kronor. Saldot i statsbudgeten blir därmed +5,9 miljarder kronor.

Snabb återhämtning i Sverige men det finns orosmoment
Finansutskottet konstaterar att den svenska ekonomin fortfarande befinner sig i lågkonjunktur. Återhämtningen sker dock snabbare än vad som förutsågs i den ekonomiska vårpropositionen och arbetslösheten sjunker även om det är från en hög nivå. Den statsfinansiella situationen i omvärlden är fortfarande ett orosmoment liksom skuldökningen hos hushållen kopplat till den svenska bostadsmarknaden. Utskottet anser att det kan finnas skäl för ett bilateralt lån till Irland på samma sätt som Sverige tidigare hjälpt Island och Lettland.

Förslaget i korthet
Finansutskottets förslag till riktlinjer och utgiftsramar innebär bland annat följande prioriteringar:

·         Förstärkningar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna.
·         Kommunerna får 3 miljarder i extra statsbidrag.  
·         Totalt satsas 7,5 miljarder kronor på sänkt inkomstskatt för pensionärer.
·         Höjda bostadsbidrag till familjer med barn.
·         Nya åtgärder för att förbättra sjukvården och äldreomsorgen.
·         Nya satsningar på havsmiljö, miljöteknik och energiforskning.

Gemensam reservation från s, mp, v

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig gemensamt och hänvisar till förslagen i sin budgetmotion. Förslagen innebär bland annat:

·         En särskild satsning på unga arbetslösa
·         Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen höjs.
·         Skatten för pensionärer sänks ytterligare.
·         Kommunerna får ytterligare 6,6 miljarder jämfört med regeringens förslag.
·         ROT-avdraget utvidgas och kompletteras med klimatbonus.
·         Stora satsningar på järnväg, kollektivtrafik och höghastighetsbanor.
·         Utgiftstaket höjs med 15 miljarder kronor 2011.

Reservation från Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna reserverar sig också och hänvisar till förslagen i sin budgetmotion. Förslagen innebär bland annat:

·         Medel omfördelas från invandringspolitiken och utvecklingsbiståndet till välfärds- och trygghetssatsningar.
·         Invandringen begränsas kraftigt.
·         Ramen för internationellt bistånd sänks med 9,5 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag.
·         Sjukvården förstärks med utbildningsåtgärder och administrativt stöd.
·         Resurser till skolan och vuxenutbildningen tillförs.
·         Ersättningsnivåerna i A-kassan och sjukförsäkringen höjs, liksom föräldrapenningen och bostadsbidraget för ensamstående föräldrar.
·         Ingen förändring av utgiftstaket jämfört med regeringen.

För mer information: Ring Camilla Holmén, föredragande i finansutskottet, på telefon 08-786 43 42.
Finansutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 8 december. Debatten sänds via webb-tv.
Webb-tv

Dokument

* Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna.
* Regeringens proposition 2010/11:1

Hanna Fägerlind
Informatör, tfn 08-786 55 88