Utrikesdepartementet

Finasiellt stöd till Folke Bernadotteakademin

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 08:33 CEST

Regeringen har idag beslutat att avsätta 2 miljoner kronor till Folke Bernadotteakademin för samordning av det internationella projektet "Challenges of Peace Operations: Into the 21st Century".

Challenges-projektet syftar till att stärka den internationella förmågan effektivt samarbeta för att hanterna konflikter och genomföra fredsfrämjande insatser. Projektets andra fas inleddes i januari 2003 och har temat Samarbete och samverkan för multinationella och multifunktionella fredsoperationer. Slutrapporten, som ska presenteras i juli 2005, kommer bland annat att innehålla konkreta rekommendationer för hur FN kan fortsätta att förbättra sin förmåga till fredsoperationer.

Pojektet omfattar institutioner från ett drygt tiotal länder (däribland Indien, Kina, Ryssland, Sydafrika och USA) vars engagemang för att förbättra den internationella fredsfrämjande förmågan är centralt.
Folke Bernadotteakademin svarar i samverkan med Försvarshögskolan, Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen sedan januari 2003 för det svenska deltagandet och den internationella samordningen.

- Genom stödet till Folke Bernadotteakademin fortsätter Sverige att verka för att förbättra den internationella fredsfrämjande förmågan. Projektet utgör en viktig plattform för att utveckla konkreta förslag och för att bidra till internationell enighet kring avgörande frågor, såsom samarbete med regionala organisationer i Afrika och betydelsen av insatser med både militära och civila komponenter, säger utrikesminister Laila Freivalds.
___

Folke Bernadotteakademin invigdes i september 2002 och leds av generaldirektör Michael Sahlin.

Kontakt:
Jan Janonius
Redaktör
08-405 57 83
070-847 89 58
jan.janonius@foreign.ministry.se

Jessica Olausson
Departementssekreterare
08-405 55 80