Datainspektionen

Fingeravläsning i skolan kräver samtycke

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 16:36 CEST

Några skolor i Stockholm använder fingeravläsning vid elevenas inloggning i skolans datorer. Nu måste de inhämta samtycke från barnens vårdnadshavare. Det är innebörden av två beslut i Datainspektionens styrelse i går.

Det är Kvarnbyskolan i Rinkeby och flera skolor i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd som använder fingeravläsning vid inloggning på skolans datorer. Datainspektionen har granskat om registreringen följer personuppgiftslagen (PuL). Nu slår Datainspektionens styrelse fast att fingeravläsningen kräver samtycke från barnens vårdnadshavare. Besluten fattades vid styrelsens sammanträde i går.

Stadsdelsnämnderna uppger att det primära syftet är säkerhet och tidsvinst eftersom barnen glömmer sina lösenord. Fingeravläsningen innebär att ett tiotal punkter i fingret omvandlas till en krypterad kod. Det går inte att återskapa något fullständigt fingeravtryck av det som registreras. I Kvarnbyskolan omfattas alla elever i årskurs 1-6 och för skolorna i Spånga-Tensta är det elever i årskurs 0-9.

Skolorna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd inhämtar samtycke för fingeravläsningen från barnens vårdnadshavare men informationen har varit bristfällig. Datainspektionen kräver att den kompletteras med bland annat information om att den som väljer att avstå från fingeravläsning kan använda alternativa inloggningsmetoder.

Kvarnbyskolan i Rinkeby har inte inhämtat samtycke från elevernas vårdnadshavare. Datainspektionens styrelse anser därför att registreringen strider mot bestämmelserna i PuL. För att kunna fortsätta använda fingeravläsning vid inloggning måste man inhämta samtycke från elevernas vårdnadshavare.

Datainspektionen kommer att fortsätta följa användningen av biometriska identifieringssystem och hur de påverkar den personliga integriteten.

För ytterligare information kontakta:
avdelningsdirektör Catharina Fernquist, tfn. 08-657 61 18 (ej fredag den 7 maj), eller informationssekreterare Jeanna Thorslund, tfn. 08-657 61 43, mobil 070-736 10 80.