Fingerprint Cards AB

Fingerprint Cards ansökan om patent för linjesensorsystem har godkänts av Europapatentverket

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 10:22 CET

Europapatentverket, "The European Patent Office", avser bevilja Fingerprint Cards ansökan om patent för Bolagets linjesensorsystem. Patentet understryker Bolagets marknadsposition som en leverantör av innovativa system för fingerverifiering med en teknik som är kostnadseffektiv, snabb och användarvänlig.

Den av Bolaget utvecklade tekniken med en linjesensor riktar sig till högvolymprodukter, där kraven är högt ställda på att tekniken tar liten plats, är tillförlitlig, snabb och att den kan levereras till ett lågt pris. Redan i ett tidigt skede gjorde Bolaget det strategiska valet i sitt utvecklingsarbete att ta fram ett system som bygger på en sensor med en mycket liten yta som läser av fingermönstret under det att fingertoppen dras över sensorytan, och där systemet inte behöver rekonstruera en bild av fingermönstret.

Europapatentverket har nu bedömt att den metod Fingerprint Cards utvecklat, är patenterbar, varför myndigheten har för avsikt att godkänna patentet med patentnr. EP1330185. Med stöd av positivt resultat i den internationella granskningsrapporten från PCT-myndigheten, har Bolaget inlämnat motsvarande ansökningar i Japan och USA.

Patentet beskriver ett system baserat på en sensor, företrädesvis en linjesensor, som läser av delar av ett fingermönster, där sensorytan är betydligt mindre än den yta fingermönster som skall läsas av. Från varje delbild, som läses av under det att fingret dras över den lilla sensorytan, extraheras unik information för senare verifiering av användarens identitet. Då extraheringen av information ur en delbild är klar töms minnesenheten, varpå nästa delbild läses av med motsvarande förfaringssätt. Metoden gör det möjligt att extrahera information ur ett fingermönster och utifrån det lagra individens biometriska identitet utan att behöva bygga upp en bild av fingermönstret. Tillvägagångssättet att extrahera information ur delbilder gör att systemet minimerar behovet av processorminne, vilket i sin tur gör systemet billigare i en slutprodukt. Då den information som behövs vid verifiering av identitet extraheras ur fingermönstret under tiden fingret dras över sensorytan, är verifieringen klar då fingret lämnar sensorytan. Detta gör verifieringsprocessen extremt snabb och användarvänlig.

Peter Svensson, teknisk chef och patentansvarig på Fingerprint Cards säger: " Det finns sannolikt inte så många vägar att gå för att få fram ett väl fungerande system för fingerverifiering, som bygger på tekniken med en linjesensor. Det här patentet ger oss en möjlighet att gå vidare i kommersialiseringen av vårt system, som nu vilar på både en konkurrenskraftig teknik och en stark immaterialrättslig grund."

För ytterligare information kontaktas VD Lennart Carlson, tel. 031-607820
info@fingerprint.se

Fingerprint Cards, noterat på börsens O- lista (FING B), har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har såväl processorer som algoritmer även utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

www.fingerprint.se

Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se