Fingerprint Cards AB

FINGERPRINT CARDS FÅR YTTERLIGARE ORDER PÅ 21 MKR FRÅN KINA

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:08 CET

Fingerprint Cards distributör i Kina, Hardware & Software Technologies Co. Ltd. (HST), har lagt ytterligare en order på fingersensorer värd 21 Mkr. HST har flera kunder som lyckats väl med sina biometriska IT-säkerhetsprodukter i vilka Fingerprint Cards teknik används. Den kinesiska marknaden är stor och inte minst inom finanssektorn är man angelägen om att höja säkerheten i sina system t.ex. för inloggning på datanätverk och för verifiering av identitet vid genomförande av elektroniska transaktioner. Leveranser av denna order påbörjas innevarande kvartal och kommer att pågå till första kvartalet 2008.

Lars Lundgren Jr, Marknadschef på Fingerprint Cards kommenterar: "Vår målmedvetna satsning på den asiatiska marknaden och på kvalitet och robusthet i vår teknik börjar ge resultat. Både vi och vår distributör, Hardware & Software Technologies, tror på goda försäljningsmöjligheter framöver på den växande kinesiska marknaden."

Lennart Carlson, VD på Fingerprint Cards kommenterar: "Nu börjar de volymer komma som vi så väl behöver för att få till stånd en kostnadseffektiv produktion. Vi har tidigare påpekat att vi tar dessa volymorder väl medvetna om att försäljningsmarginalen är otillfredsställande intill dess att de kostnadssänkande åtgärderna i produktionen slår igenom. Detta förväntas ske från tredje kvartalet 2007 och lyckas vi med dessa projekt blir det ekonomiska utfallet av även denna order klart tillfredsställande."

För ytterligare information kontaktas:
Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB
031-607820, investrel@fingerprint.se
Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg www.fingerprint.se

Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se