Ekobrottsmyndigheten

FIngerprintmisstänkta på fri fot

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 18:43 CET

De två personer som varit frihetsberövade med anledning av förundersökning kring grovt insiderbrott i Fingerprintaktien har under tisdagen, kl 17.00 respektive 18.00, försatts på fri fot. Utredningen kring detta kommer dock att fortsätta.

- Det är ingen ovanlig situation vi har att göra med så till vida att det ofta krävs ett frihetsberövande i inledningen av en utredning, därefter kan utredningen fortsätta med sedvanliga utredningsmetoder utan frihetsberövande, säger kammaråklagare Olof Kronlund.

Hur det kommer att gå i denna utredning är det för tidigt att säga. Misstanken avser grovt insiderbrott i det ena fallet och obehörigt röjande av insiderinformation i det andra fallet.

- Nu ska vi fortsätta inhämta uppgifter, analysera och värdera dem. Sedan får vi i vanlig ordning avgöra hur starka misstankarna är, vilka bevis som finns, och om ärendet skall läggas ned eller om det kommer att leda till åtal, det kan vi inte bedöma i nuläget, berättar Kronlund.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.