Naturvårdsverket

Finland planerar vindkraftverk utanför Kemi stad

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 15:07 CET

Företaget PVO-Innopower Oy planerar att bygga ut den havsbaserade vindkraftsparken utanför Ajos i Kemi stad. Svenska myndigheter, organisationer och allmänheten har nu möjlighet att lämna synpunkter på projektets miljökonsekvensbeskrivning.

Området som berörs av planerna ligger i norra Bottenviken, som närmast cirka 15 km från svenska gränsen. Flera olika alternativ presenteras med upp till 69 nya vindkraftverk på vardera 3-5 MW. De miljökonsekvenser som tas upp är bland annat påverkan på fisket och fågelbeståndet.

Sverige har möjlighet att lämna synpunkter
Sverige har tidigare underrättats om projektet i enlighet med Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och har bett att få delta i fortsatt samråd om projektets miljökonsekvensbeskrivning.

Naturvårdsverket har därför fått en svensk sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen på samråd från miljöministeriet i Finland.

Vi samordnar svenska synpunkter och har skickat ut material till myndigheter och organisationer i Sverige. Det är också öppet för allmänheten att lämna synpunkter.

Material angående samrådet kan hämtas på Naturvårdsverkets webb:
Finland planerar vindkraftspark vid Ajos i Kemi stad.


Eventuella synpunkter bör vara Naturvårdsverket tillhanda senast den 10 januari 2011. Svar kan lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se ange ärendenummer: Nv-03621-10.

Samtidigt med detta samråd pågår ytterligare ett för en vindkraftpark längre norrut, vid Röyyttä utanför Torneå. Synpunkter på detta samråd ska lämnas senast 6 december. Material angående remissen hämtas på Naturvårdsverkets webb:

Finland planerar vindkraftverk utanför Torneå

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Egon Enocksson
, handläggare Miljörättsavdelningen, 010-698 11 91 egon.enocksson(a)naturvardsverket

Anneli Nivrén, presschef
, 010-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.