Medlingsinstitutet

Finland söker svensk modell

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 09:05 CEST

Den finska reallöneutvecklingen hotar att stanna av och konkurrenskraften viker. Då vill industrin närma sig en svensk modell. Det skriver Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren i en ny rapport.

Efter flera framgångsrika år seglar den finska ekonomin i motvind och den långa perioden av överskott i bytesbalansen har brutits. Det saknas en samsyn om hur den finska lönebildningen ska utformas och det mesta talar för svåra förhandlingar på branschnivå i höst.

Industrins arbetsgivare har gjort uttalanden som kan tolkas som att man vill
närma sig en svensk modell med industrin som norm och ett medlingssystem som
stödjer den ordningen.

Mer information:

Bo Enegren

073-507 57 00


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.