Stora Enso AB

Finlands kvalitetspris till Stora Ensos kartongbruk Ingerois

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 10:34 CEST

Stora Ensos kartongbruk Ingerois, som tillverkar högkvalitativ bestruken falskartong för konsumentförpackningsindustrin, har tilldelats 2003 års finska kvalitetspris i kategorin Enheter. Priset överlämnades av Finlands president Tarja Halonen vid en ceremoni i Helsingfors den 9 oktober.

I sin motivering noterade juryn att brukets strategi och produktionsprocess är väl anpassade till verksamhetsmiljön. Man fokuserar på kärnverksamheten och utnyttjar synergier med intressenter på ett effektivt sätt.

Juryn berömde Ingerois kartongbruk för kundfokusering och resultatorientering, som är de primära målen och utgör ryggraden i verksamheten, värderingarna och resultatet. "Brukets utmärkta prestanda har sin grund i bra arbetsmetoder och kontinuerligt förbättringsarbete", heter det i juryns sammanfattning.

Ingerois kartongbruk har varit verksamt inom samma område sedan 1872 och representerar en traditionell och konkurrenskraftig kartongindustri. Genom ständig förbättring av en redan från början sund verksamhet och med starkt stöd från koncernen har bruket blivit ett av världens mest effektiva och produktiva i sitt slag.

"Det kvalitetspris som tilldelats Ingerois kartongbruk är ett erkännande av vår kontinuerliga utveckling och förbättring av verksamheten. Vi känner till kundernas behov och våra styrkefaktorer och vi har fattat riktiga beslut, säger brukschefen Martti Rautoja.

Genom utmärkelsen till Ingerois kartongbruk fortsätter Stora Enso att vara framgångsrikt i tävlingen. Det är fjärde gången en Stora Enso-enhet vinner. Tidigare har Enso Publication Papers Oy Ltd, Veitsiluoto bruk (1998), Laminating Papers Oy (2000) och Stora Ensos Uleåborgs bruk (2001) utsetts till vinnare. I årets tävling, som arrangerades för trettonde året i rad, deltog 15 kandidater i fyra kategorier.

För ytterligare information, v g kontakta:
Martti Rautoja, brukschef, tel +358 2046 26178
Taisto Nevalainen, utvecklingschef, tel +358 2046 26104

www.storaenso.com

Stora Enso Ingerois Oy är ett dotterbolag till Stora Enso Oyj och ingår i produktområde Förpackningar. Ingerois kartongbruk tillverkar högkvalitativ bestruken falskartong för konsumentförpackningsindustrin. Kunderna utgörs av konverteringsföretag, och 95 % av brukets produktion exporteras. Ingerois falskartong används i förpackningar med höga krav på utseende, skyddsförmåga och produktrenhet. Produktionskapaciteten är 195 000 ton per år och antalet anställda uppgår till 300.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8