Vänsterpartiet

Finlands sak är inte alltid vår

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 14:40 CEST

I en nyligen utgiven rapport om hur Finland påverkats av EMU-medlemsskapet visar Elina Linna (v) och Anita Kangas (v) hur det nya välståndet i landet fördelas orättvist.

- De senaste åren har inkomsterna ökat markant i Finland, men det har inte kommit alla till del. Inkomstskillnaderna mellan de med de högsta inkomsterna och de med de lägsta inkomsterna har ökat. Det här är delvis ett resultat av Finlands anpassning till EMU, säger Elina Linna,
riksdagsledamot (v).

Utdrag ur rapporten:
”Signifikant är att år 2000, som var ett av de bästa åren med ekonomisk tillväxt i Finland, ökade realinkomsterna endast med 0,6 procent. Samma år växte bruttonationalprodukten med 5,7 procent. Därmed tillföll endast en liten del av den ekonomiska tillväxtens frukter löntagarna.”

De finska storföretagen har också ett direkt intresse av att Sverige blir medlemmar i EMU. Mot bakgrund av detta är det knappast så konstigt att finska näringslivsföreträdare och politiker uttalar sig om att Sverige borde bli medlemmar. ”Ledningen i företaget StoraEnso utövar
påtryckningar på svenskarna för att få dessa att ta ställning för EMU. Det är ju förståeligt, eftersom företagets avkastning för sin export till länder utanför EMU är mindre än för svenska företag.”

Hela rapporten finns att läsa på vänsterpartiets hemsida
www.vansterpartiet.se. Rapporten finns både på svenska och finska.

För mer information kontakta:
Elina Linna 070-229 36 70