Lindblå Läs & Skrivutveckling AB

Finn din matteglädje - Webseminarium

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 19:46 CEST

De bristande matematikkunskaperna är ett ständigt orosmoment i den svenska skolan och samhället. Den viktigaste orsaken är troligen brister i det man kallar "grundläggande taluppfattning".  Ett effektivt sätt att lägga en säker grund är att lära sig räkna på den kinesiska abakusen. Att räkna på en abakus påminner om att spela ett instrument. Du lär med flera sinnen och kunskaperna går in på ett intuitivt plan.

Pedagogen Pelle Lindblå har under många år framgångsrikt arbetat med matematiksvaga elever i alla åldrar med hjälp av abakusen. Med stöd från Specialpedagogiska Skolmyndigheten har han nu utvecklat ett läromedel - Finn din matteglädje där abakusen är redskapet för att bygga en säker grundläggande taluppfattning. Man lär sig också effektiva sätt att huvudräkna. En annan positiv effekt är att koncentrationsförmåga och förmågan att se inre bilder förbättras.

För information och anmälan besök www.abakusen.se

Vi utvecklar effektiva arbetssätt för läs- skriv och matteinlärning. Genom att alltid starta i elevens säkra grund och arbeta med så många sinnen som möjligt blir inlärningen effektiv. Vi utvecklar dataprogrammen Trädet och Tornet samt matematikläromedlet: Finn din matteglädje!.