Finndomo

Finndomo varslar 116 medarbetare om uppsägning och stänger husfabrik i Hultsfred

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 14:14 CEST

Husförsäljningen i Sverige minskar just nu mycket kraftigt. Under perioden januari-augusti 2008 var nedgången i branschen 30 % jämfört med fjolåret. Den negativa utvecklingen har accelererat under juni-augusti, då minskningen blev 46 %.

Finndomo måste anpassa produktionen till utvecklingen. Därför har företaget kallat till MBL-förhandlingar om att varsla totalt 116 anställda vid fabrikerna i Hjältevad, Hässleholm och Hultsfred, där fabriken i sin helhet läggs ner.

Den sämre konjunkturen, finanskrisen och ränteoron har märkts tidigt i husbranschen. Den kraftigt försämrade husförsäljningen har drabbat i princip alla företag i branschen och så även Finndomo, som är Nordens största småhusleverantör med varumärken som Hjältevadshus och Modulenthus.

- Vi måste nu anpassa organisationen till marknadssituationen, säger Staffan Lindquist, vd på Finndomo. Därför tar vi det svåra beslutet att kalla till MBL-förhandling om att lägga ner husfabriken i Hultsfred med totalt 66 anställda varav 5 tjänstemän. Vi planerar vidare ett varsel i Hjältevad som omfattar 25 anställda i produktionen, samt ett varsel som berör 25 anställda i produktionen i Hässleholm.

Därutöver kommer 16 medarbetare i produktionen i Hässleholm, som varslades redan i juni, nu att få gå.

- Det här känns mycket tungt, men är absolut nödvändigt. Gör vi inte detta idag riskerar vi att äventyra hela företagets framtid. Vi måste ständigt anpassa produktionen till rådande efterfrågan, säger Staffan Lindquist.

Enligt Finndomos egen prognos för den svenska småhusbranschen kommer antalet påbörjade byggen av småhus att minska från 13 744 år 2007 (enligt Prognoscentret) till cirka 9 000 under år 2009, en minskning med 35 %.

- Detta är en dramatisk förändring. I sämre konjunkturer avvaktar kunderna med att satsa på nya hus. Samtidigt finns ett fortsatt stort behov av nya hus och lägenheter. Förhoppningen är att konjunkturen för småhus härefter vänder uppåt och att vi snabbt åter får en ökad efterfrågan, avslutar Staffan Lindquist.

För mer information kontakta:

VD Finndomo AB, Staffan Lindquist, tel: 0702-60 99 65, staffan.lindquist@finndomo.se

www.finndomo.se finns ett Pressrum på http://www.finndomo.se/index.php?id=380

Finndomo Group är Nordens största tillverkare av småhus. Koncernen har totalt åtta husvarumärken, varav Hjältevadshus, Modulenthus och Smartstart säljs i Sverige. Finndomo projektutvecklar också hela bostadsområden med villor och grupphus. Det huvudsakliga marknadsområdet är Norden, Baltikum och Ryssland. Finndomos hus byggs inomhus enligt enindustriell byggmetod.Koncernen har sammanlagt nio produktionsanläggningar, varav fyra ligger i Sverige i Hjältevad, Hultsfred, Hässleholm och Skellefteå.

Under 2007 tillverkades ca 3.000 bostäder och omsättningen var 215 miljoner euro (ca 2 miljarder kronor). Koncernen har 1.100 anställda, varav 600 i Sverige. Finndomo Group ägs av privata investerare och företagets ledning.