Nordisk Renting AB

Finnish Consulting Group tecknar hyresavtal med RBS Nordisk Renting för nytt huvudkontor i Helsingfors

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 13:44 CET


Nordisk Renting Oy har ingått samarbete med finska Finnish Consulting Group, FCG, kring FCGs nya huvudkontor i Helsingfors. Ett långsiktigt hyresavtal har tecknats mellan parterna och den totala investeringen uppgår till 21,8 miljoner euro. Skanska utvecklar projektet och kommer också att bygga fastigheten.

FCG är ett konsultföretag som bildades 2005 då de tre bolagen Plancenter Ltd, Efeko Ltd och Helsinki Consulting Group Ltd slogs samman. FCG erbjuder kvalificerad rådgivning inom till exempel infrastrukturplanering och internationella utvecklingsprojekt samt utbildning för ledningsgrupper. FCG har drygt 500 medarbetare och företagets kunder återfinns främst inom den offentliga sektorn. FCG erbjuder dock även motsvarande tjänster till företag inom den privata sektorn. Största ägare är Finlands Kommunförbund och Helsingfors Universitet Holding Oy.

Det nya huvudkontoret kommer att byggas i området Käpylä sex kilometer utanför Helsingfors. Käpylä är ett nytt attraktivt kontorsområde strategiskt beläget mellan Helsingfors City och flygplatsen i Vanda. Fastigheten kommer att bestå av två byggnader med sex våningar vardera och den får en total yta på cirka 7 000 kvadratmeter. FCG planerar att samla de tre dotterbolagens verksamheter i det nya huvudkontoret.

”Det nya huvudkontoret är en viktig del i vår utveckling som ett av Finlands största konsultföretag och det ger oss möjlighet att samla våra verksamheter under ett och samma tak. Förutom att vi får ett toppmodernt huvudkontor, innebär det också ökad effektivitet och minskade administrativa kostnader,” säger Seppo Mäki, VD FCG.

”Det är glädjande för oss att inleda en ny affärsrelation till FCG,” säger Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB. ”Vi ser en tydlig ökad efterfrågan på kostnadseffektiva hyreslösningar i Finland och inte minst bland företag med anknytning till den offentliga sektorn precis som FCG.”

”Vi är mycket nöjda över att kunna erbjuda vår specialistkompetens och tillsammans med övriga samarbetspartners förverkliga detta projekt,” säger Juha Hetemäki, VD i Skanska Oy.

Byggnationen beräknas vara färdigställd i juli 2007.
___________________________________________________________________
För mer information kontakta:
Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB, tel +46 8 506 198 00
Seppo Mäki, VD i FCG, tel + 358 10 409 54 12
Juha Hetemäki, VD i Skanska Oy, tel + 358 9 6152 2245RBS Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från RBS Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Balansomslutningen uppgår till ca 20 miljarder kronor och hemmamarknaden är Norden. RBS Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance. Läs mer på www.rbsnordiskrenting.com eller www.rbs.com