Dyslexiförbundet FMLS

Finns den dyslexivänliga arbetsplatsen?

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 08:31 CEST

Under Almedalen 4-5 juli arrangerar vi fyra seminarier. Det tredje seminariet handlar om hur det är möjligt att utforma en arbetsplats som är bra för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter

Seminarierna arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn. Alla är välkomna! Hörslinga finns!

Samtliga seminarium hålls på Campus Gotland, Cramérgatan 3 i sal D22.

Tisdag 5 juli kl 8.30-10 hålls seminariet som heter "Finns den dyslexivänliga arbetsplatsen?

Torbjörn Lundgren, Dyslexiförbundet FMLS inleder seminariet. Panelsamtalet som följer efteråt leds av Micke Klein, HSO. I panelen sitter Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, Theres Sysimetsä, ledamot, Unionens förbundsstyrelse, Anna Jensen Naatikka, förbundssekreterare, IF Metall, Jessica Haagel, sektionschef, Arbetsförmedlingen, Avdelningen Rehabilitering till arbete, Catharina Bäck, Svenskt näringsliv och Lena Andersson, Dyslexiförbundet FMLS.

Har du frågor, kontakta gärna Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet FMLS, 070-238 63 20, bengt.erik.johansson@dyslexi.org

Dyslexiförbundet FMLS är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. 

Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 7.800 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.