Statens Institutionsstyrelse, SiS

Finns det effektiva behandlingsmetoder för barn och unga som är aggressiva och begår brott?

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 10:41 CEST

Presseminarium den 17 oktober kl. 09.00 på Socialstyrelsen i Stockholm

Hur ser framtiden ut för barn som före tolv års ålder har ett normbrytande beteende och ibland till och med begår brott? Det är en förbisedd grupp som är ytterst svår att behandla. Finns det effektiva preventions- och behandlingsprogram som minskar kriminalitet och droganvändning bland barn och ungdomar?

I två nya kunskapsöversikter Normbrytande beteende i barndomen – vad säger forskningen? och Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga – en forskningsöversikt sammanfattas aktuella rön från internationell forskning. Vad säger den forskningsbaserade kunskapen? Vilka preventionsprogram och behandlingar fungerar bäst?

Böckerna är de första på svenska inom området och har tagits fram gemensamt av Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse (SiS).

Press, radio och tv är välkomna att ta del av resultaten vid ett presseminarium med författarna Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed och Håkan Stattin. Böckerna finns till förfogande 30 minuter innan presseminariet.

Tid: Den 17 oktober klockan 09.00-10.15
Plats: Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, anmälan i receptionen.

Medverkande:
Karin Tengvald, direktör för Institutet för utveckling av sociala metoder, Socialstyrelsen
Tove Pettersson, forskningsledare, Statens institutionsstyrelse, SiS
Henrik Andershed, docent i psykologi vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet.
Anna-Karin Andershed, fil. dr. i psykologi vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet
Håkan Stattin, professor vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet

Mer information:
Anna-Lena Lindh, pressekreterare Socialstyrelsen, tfn: 08-555 530 05, e-post anna-lena.lindh@socialstyrelsen.se
Cecilia Sandahl, presschef SiS, tfn: 08-453 40 56, 070-687 32 42, e-post Cecilia.Sandahl@stat-inst.se


Presschef: Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56
Mobil: 070-687 32 42
cecilia.sandahl@stat-inst.se
www.stat-inst.se