Regionförbundet Örebro

Finns det fattiga barn i Sverige?

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 16:00 CET

Tid: onsdag-fredag 3-5 november
Pressinformation i Länssalen Örebro slott 4 nov. kl. 10.30
Studiebesök på familjecentralen i Baronbackarna 5 nov. kl. 9-12

Plats: Örebro slott, Kansligatan 1

3-5 november har den europeiska organisationen Eurochild sin årliga konferens i Örebro med 200 deltagare från 23 länder. Temat för konferensen är hur Europas länder kan minska barnfattigdomen.

Ett av konferensens syften är att visa varför satsningar på barn måste vara en högt prioriterad fråga även i ekonomiskt dåliga tider. Deltagarna får se exempel på vad sociala verksamheter i olika länder gör för att minska barnfattigdomen.

Vid pressinformationen deltar Maria Larsson, barn- och äldreminister, Mária Herczog, Eurochilds president, Lena Holm, generalsekreterare för Majblomman och Philippe Courard, statssekreterare i EUs ordförandeland Belgien.

EU har utsett 2010 till det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Barnfattigdomen är en av de viktigaste frågorna på den politiska agendan i alla europeiska länder. Eurochild och Regionförbundet Örebro tar därför tillfället i akt att lyfta frågan under konferensen. Regionförbundet är medlem i Eurochild sedan 2007.

– Att förbättra framtiden för barn och unga är tydligt prioriterat i regionens framtidsarbete. Medlemskapet i Eurochild ger regionförbundet möjlighet att tillsammans med kommunerna och landstinget utveckla arbetet med barns livskvalitet. Där har vi alla stor nytta av att lära av varandra inom Europa, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Eurochilds budskap till regeringarna är att barnfattigdom ska ha högsta prioritet. Fattigdom i barndomen har ofta livslånga konsekvenser. Både för den enskilda människan och för samhället blir kostnaderna högre på lång sikt om man blundar för problemen idag. Det gäller även i Sverige där barn och unga ibland faller genom det sociala skyddsnätet.

För mer information
Marie Gustafsson, utvecklingsledare på regionförbundet och styrelsemedlem i Eurochild, 070-552 63 61. Om du vill vara med på studiebesöket i Baronbackarna, ring i förväg till Marie Cesares Olsson, 070-226 19 40

www.eurochild.org