Stockholms stad

Finns det skadliga kemikalier i plastpoolen?

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 08:00 CEST

Finns det skadliga ämnen i plastpoolen eller krokodilen? Nej, är svaret. Men kom ihåg att kolla korken. Det visar en undersökning som genomförts av miljöförvaltningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Under sommaren 2016 besökte miljöförvaltningarna i de fyra städerna cirka 25 butiker som säljer mindre plastpooler, badleksaker och poolkemikalier. Vad gäller poolkemikalierna kontrollerades märkningen och förvaringen av dessa. Plastvarorna analyserade med avseende på 12 ftalater (mjukgörare) och klorparaffiner som är förbjudna eller på olika sätt begränsade.

Resultatet av analyserna var positivt. Inte några av de analyserade varorna innehöll påvisbara halter av de kemikalier som analyserades. Några varor innehöll mycket låga halter, dock långt under 0,1 procent av varans vikt, vilket är gränsen för att informationsplikten ska gälla.

- Detta är en angelägen varugrupp att undersöka eftersom barn är målgruppen. De kemikalier som tillsätts vattnet, ibland även i mindre pooler, förvaras i många butiker så att även barn kommer åt dem, säger Lena Embertsén, på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Poolkemikalier ska, liksom andra kemiska produkter, vara märkta om de har farliga egenskaper. De kan till exempel vara frätande. Märkningen ska göra att du, som konsument, ska kunna hantera kemikalien säkert.

Det är viktigt att ställa krav på leverantörerna

De flesta butiksinnehavare känner till att det finns regler om kemikalier i varor och har också rutiner för att kunna svara på kundernas frågor. De känner också till att kemikalier ska märkas. Men att de också har ett ansvar för att säkerställa att den barnskyddande förslutningen är aktiverad och att produkterna är försedda med taktil märkning är inte lika känt. Här litar man på leverantörerna. Kunskapen om hur och vilka krav man ska ställa när man köper in varor har visserligen blivit bättre men många saknar fortfarande tillräcklig kunskap för att kunna ställa krav på kemikalieinnehållet.


För ytterligare information

Kontakta miljöinspektör
Lena Embertsén 08-508 28 864
lena.embertsen@stockholm.se