Finnveden AB

Finnveden säljer LPI Precision och LPI Engineering

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 10:19 CEST

I enlighet med strategin att renodla koncernen säljer Finnveden aktierna i LPI Precision och LPI Engineering. Den genomförda affären ger ett positivt kassaflöde och minskar nettoskuldsättningen med cirka 40 MSEK.

Köpare är Mastec AB som tillträder som ny ägare den 18 augusti 2003.

- Det är bra för LPI-bolagen att ägarfrågan nu är löst. För Finnveden innebär avyttringen ett positivt kassaflöde och renodling enligt vår strategi, säger Tommy Boork, VD och koncernchef i Finnveden.

De två avyttrade företagen ligger i Lidköping och har en årlig omsättning på cirka 180 MSEK med cirka 160 anställda.

Finnveden AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Tommy Boork, VD och koncernchef Finnveden, 031-734 59 10.
Mats Carlsson, Mastec AB, 036-38 97 51.

Finnveden är en internationell verkstadskoncern med starka marknadspositioner inom fordonsindustrin. Produkterna utgörs av fästelement, motorkomponenter och plåtkomponenter. Finnveden är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på cirka 4,5 miljarder kronor med 3.500 anställda. Ytterligare information finns på Finnvedens
hemsida: www.finnveden.se

Mastec-koncernen är en privatägd industrigrupp med företag inom skärande bearbetning av metaller, ytbehandling av aluminium och formprutning av plast. Företaget är under uppbyggnad och får tillsammans med de förvärvade bolagen en årsomsättning på ca 330 Mkr. Ytterligare information finns på Mastec hemsida: www.mastec.se