Finnveden AB

Finnvedens beroende av stålråvaror

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 09:30 CEST

De ökande stålpriserna och dess effekter på Finnveden har i allt större utsträckning intresserat kapitalmarknaden den senaste tiden. Mot denna bakgrund finns det anledning att informera marknaden om Finnvedens beroende av stålråvaror.

Finnveden köper stålråvaror i form av plåt, tråd, stång, smide och gjutgods m m för sammanlagt cirka 700 MSEK per år. Plåtinköp representerar cirka 30 procent av de totala stålinköpen för koncernen.

Som tidigare kommunicerats har Finnveden fasta priser för plåt under perioden 2003- 2004. Nya priser kommer att förhandlas med leverantörer och kunder inför 2005.
För övriga stålråvaror har Finnveden löpande under 2004 hanterat materialprisökningarna genom prisöverenskommelser med leverantörer och kunder.
Resultatpåverkan för första halvåret uppgick till -9 MSEK.

Finnveden avser i samband med kommande rapporter att fortsätta informera om stålprisutvecklingens konsekvenser för koncernen.

”Vår grundinställning är att stålprisökningarna måste föras vidare till slutkund, säger Tommy Boork, koncernchef i Finnveden.”

Finnveden AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Tommy Boork, VD och koncernchef, 031 - 734 59 10.

Finnveden är en internationell verkstadskoncern med starka marknadspositioner inom fordonsindustrin. Produkterna utgörs av fästelement, motorkomponenter och strukturkomponenter. Finnveden är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på cirka 4,6 miljarder kronor med 3.200 anställda.

Ytterligare information finns på Finnvedens hemsida: www.finnveden.se