Finnveden AB

Finnvedens bolagsstämma 24 april

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2002 00:00 CEST

Ingen utdelning
Vid ordinarie bolagsstämma den 24 april beslutades att ingen utdelning ska utbetalas för verksamhetsåret 2002.

Val av styrelse
Till ledamöter i styrelsen omvaldes Tommy Boork, Anders Holmberg, Kurt Jofs, Hans Johansson och Kersti Thorn samt nyvaldes Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Gunnar Larsson.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, 49 år, sitter med i ledningen i Svenskt Näringsliv och har tidigare bland annat varit kvalitetschef och miljöchef inom Volvo PV. Dessutom har hon varit chef för Volvo Monitoring & Concept Centre i USA. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist innehar styrelseuppdrag i SinterCast AB, Enea Data AB, Ruter Dam och Castellum.

Gunnar Larsson, 61 år, arbetar sedan 1996 i det egna företaget R & D Consulting och har tidigare varit verksam bland annat inom Volkswagenkoncernen, Audi AG, Volvo Monitoring & Concept Centre, USA och Saabs personbilsdivision. Gunnar Larsson är styrelseordförande i Evidente AB och styrelseledamot i Alignment Systems AB, Automation Press and Tooling, IWS Internatiol Oy (Finland) och Novaseptic AB.

Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Kurt Jofs till styrelsens ordförande.

Ändring av bolagsordning
Bolagsordningen ändrades, innebärande att bolaget skall ha sitt säte i Göteborg, samt att bolagsstämma skall hållas i Göteborg, Värnamo, Stockholm, Hallstahammar, Olofström eller Trollhättan.

Val av nomineringskommitté
Till nomineringskommitté för nominering av styrelse inför nästa bolagsstämma omvaldes Mats Guldbrand (AMF Pension) och Gunnar Ek (Aktiespararna) samt nyvaldes Hans Johansson (styrelseledamot i bolaget sedan 1994).

Ersättnings- och revisionskommitté
Styrelsen gavs i uppdrag att inom sig utse en ersättnings- respektive en revisionskommitté.

Finnveden AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Tommy Boork, Koncernchef i Finnveden, tel 031-734 59 00.

Finnveden är en internationell verkstadskoncern med starka marknadspositioner inom fordonsindustrin. Produkterna utgörs av fästelement, motorkomponenter och plåtkomponenter. Finnveden är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på cirka 4,5 miljarder kronor med 3.500 anställda. Ytterligare information finns på Finnvedens hemsida: www.finnveden.se