ReadSoft

Finsk servicebyrå investerar ytterligare 3,3 miljoner kronor i ReadSofts lösningar

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:39 CET

En stor finsk servicebyrå väljer nu att utöka användningen av ReadSofts lösningar för automatisk dokumenthantering. Genom att investera ytterligare ca SEK 3,3 miljoner räknar företaget bland annat med att kunna hantera den stora mängd dokument som ska automatiseras i samband med övergången till elektroniska fakturor. Samtidigt med offentliggörandet av denna, den enskilt största affären hittills på finsk mark för ReadSoft, tillkännages också bildandet av ReadSofts finska dotterbolag, ReadSoft Oy.

Den finska servicebyrån, som i nuläget vill vara anonym, har under de senaste åren vuxit kraftigt både organiskt och genom ett antal förvärv. Dessutom ser man att de närmaste årens förändrade regelverk när det gäller krav på dokumentation, spårbarhet och e-faktura kommer att innebära att mängden dokument som ska hanteras kommer att öka ytterligare. För att klara expansionen under de närmaste två åren görs därför en kraftig satsning.

Redan 2001 köpte den här kunden den första licensen från ReadSoft, den gången gällde det ReadSoft DOCUMENTS for Forms. Sedan dess har samarbetet utökats till att också inkludera, den nu utökade, lösningen för elektronisk fakturahantering ReadSoft DOCUMENTS for Invoices. Idag hanterar dessa båda programvaror ca 70 miljoner dokument årligen för den finska servicebyrån. Med de nya licenserna räknar de med att kunna hantera ca 4 miljoner fakturor årligen och därmed ytterligare effektivisera hanteringen. Inom några år räknar företaget med att hantera majoriteten av dokumenten elektroniskt och därmed göra stora besparingar både i form av tid och pengar.

ReadSoft verkade på den finska marknaden redan innan samarbetet med den nu aktuella kunden startade. Länge sköttes dock denna del via det svenska säljbolaget i Stockholm. Sedan augusti förra året har ReadSoft haft personal på plats i Espoo men det är först nu som ett dotterbolag etablerats där.

- Naturligtvis känns det extra roligt att få en så stark start för vårt finska bolag, säger Jan Andersson, VD för ReadSoft. Det finns det en hel del stora finska bolag som ännu inte påbörjat övergången från manuell till automatisk dokumenthantering. Med en etablering i landet kommer vi att kunna bearbeta dessa på ett ännu bättre sätt än tidigare.

Om ReadSoft DOCUMENTS for Invoices
Mer än tio års erfarenhet av elektronisk fakturahantering har lett fram till marknadens mest kraftfulla och, med drygt 2000 kunder, överlägset mest använda system. För i stort sett alla verksamheter är ReadSoft DOCUMENTS for Invoices en mycket lönsam investering. Fullt genomförd elektronisk fakturahantering sänker kostnaden med mellan 25 och 50 procent, samtidigt blir processen snabbare och kvalificerad personal kan ägna sin tid åt mer krävande uppgifter. ReadSoft DOCUMENTS for Invoices fångar, läser och klassificerar alla inkommande format, på papper eller elektroniskt. Lösning är skräddarsydd för enkel sammankoppling med ledande internationella affärssystem och certifierad för både SAP och Oracle.

För mer information kontakta
ReadSoft AB
Jan Andersson, VD
Tel: 0708 -37 66 00 eller
Jonna Opitz, Informationschef
Tel: 0733-37 86 68
E-post: jonna.opitz@readsoft.com

Lär mer om ReadSoft på www.readsoft.se
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med kontor i 14 länder i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsen