Polarforskningssekretariatet

Finsk-svenskt samarbete i forskningsexpedition till Antarktis

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 13:54 CET

I dagarna reser deltagarna i FINNARP och SWEDARP, de finska och svenska Antarktisforskningsprogrammen, till Kapstaden, och därifrån vidare till sommarsäsongen på Antarktis. I gruppen ingår två svenska forskare från Institutet för Rymdfysik (IRF) i Kiruna. De ska under sju veckor i december och januari arbeta inom det atmosfärfysiska projektet MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica).

Inom MARA-projektet ska man denna säsong mäta vindar, vågor och höghöjdsmoln med hjälp av en atmosfärradar. Syftet är att öka förståelsen för hur molnen högst upp i atmosfären bildas (vid 85 kilometers höjd över polarområdena) och hur luftmassor transporteras och blandas längre ner i atmosfären. Luftburna partiklar – aerosoler – påverkar molnens tillblivelse, och indirekt även klimatet då molnens utseende delvis reglerar solens instrålning och jorden utstrålning. Efter denna säsong ska radarn troligtvis flyttas till annan plats i Antarktis för jämförande studier. Motsvarande mätningar i Arktis görs kontinuerligt i Kiruna med ESRAD. Forskningsledare för MARA-projektet är professor Sheila Kirkwood, IRF.

”Undersökningarna med MARA kan också öka kunskapen om meteorologiska störningar i denna del av Antarktis”, säger Sheila Kirkwood, och fortsätter: ”Det innebär att även andra forskningsstationer kan dra nytta av resultaten.”

Den svenska forskningsstationen Wasa och den finska Aboa ligger bara 200 meter från varandra och de båda länderna samarbetar sedan länge inom logistik och läkarvård, denna gång även inom forskning. Wasa och Aboa utgör tillsammans den så kallade Nordenskiöldbasen. Då den svenska stationen inte bemannas denna säsong deltar svenskarna i det finska programmet istället, vilket MARA-forskare även gjorde säsongen 2007/08. 

Den finska forskningsstationen Aboa byggdes på Vestfjella i Dronning Maud Land 1988/89. Stationen ligger på 73°03'S, 13°25'V på nunatakken Basen, 130 km från kusten. Forskningsstationen kan inkvartera upp till 18 personer, och är endast bemannad under den antarktiska sommaren. 

I expeditionen deltar också forskare från Finlands meteorologiska institut (FMI) och Helsingfors universitet, som ska arbeta med meteorologi respektive glaciologi. 

Kontaktpersoner

Institutet för rymdfysik: Professor Sheila Kirkwood, sheila.kirkwood@irf.se, 0980-790 83; informationsansvarig Rick McGregor, rick.mcgregor@irf.se, 0980-791 78 eller 070-276 60 20.

Polarforskningssekretariatet: informationssekreterare Sofia Rickberg, sofia.rickberg@polar.se, 08-673 97 25 eller 070-344 92 65.

FMI/FINNARP: expeditionsledare Mika Kalakoski, mika.kalakoski@fmi.fi, +358 50 3592792.

Polarforskningssekretariatet och IRF är  statliga myndigheter under Utbildningsdepartementet, Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. IRF bedriver forskning, observatorieverksamhet och undervisning om rymdfysik, rymdteknik och atmosfärfysik.

FMI ansvarar för Finlands Antarktisforskning.